Tarieven

Tarieven Tok Tokkie kinderopvang

Natuurlijk wil je weten wat de kosten voor kinderopvang zijn. Gelukkig betaal je deze kosten in veel gevallen niet alleen en ontvang je een deel terug via de kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang hebt.

Om te berekenen wat u aan kinderopvangtoeslag krijgt of om de tegemoetkoming aan te vragen, kunt u kijken op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

Je hebt een LRK nummer nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Voor Tok Tokkie kinderopvang zijn dit de volgende nummers:
Dagopvang: 133706801
BSO: 296793048

Jaarlijks stelt de overheid de rijksnorm vast. De rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan u een tegemoetkoming ontvangt in de kosten voor kinderopvang.

Voor 2024 is de rijksnorm vastgesteld op:
€10,25 dagopvang (0-4 jaar)
€9,12 BSO (4-13 jaar)

Tarieven dagopvang (0-4 jaar)

De uren en prijzen zijn berekend over 50 weken. Dit houdt in dat Tok Tokkie kinderopvang het recht heeft om 10 dagen per jaar te sluiten. Sluitingsdagen zijn de gebruikelijke feestdagen aangevuld door eventuele extra dagen.

Tarieven BSO

De uren en prijzen zijn bekend over 51 weken inclusief 2 studiedagen. Dit houdt in dat Tok Tokkie kinderopvang het recht heeft om 10 dagen per jaar te sluiten. Sluitingsdagen zijn de gebruikelijke feestdagen aangevuld door eventuele extra dagen.

Let op: Prijs verschilt per school.
Copyright © 2023 Tok Tokkie Kinderopvang - Alle rechten voorbehouden
Website door Creatievelink